مرغ مینای سخنگو

فروش مرغ مینا سخنگوی استثنایی کاملا رام یک مرغ مینا یک ساله نر شاه تخم با پرهای صاف و جثه درشت و زیبا که روی دست و شونه میاد و جلد اهل خانه میشه معنی کلمات روبه خوبی میفهمه و هرچی بگی زود یاد میگره کلماتی نظیر: مینا. سلام. عشق بابا. بوس بده بابا. چطوری ،مامان. بابا.پاشو. برو. بشین.بای بای. مصطفی. به بده به مینا. عطسه میکنه.سرفه میکنه. صدای بوس ابدار در میاره. صدای گربه در میاره صدای زنگ در. صدای زنگ تلفن چند مدل. صدای قناری .تلفن زنگ میزنه میگه الو سلام خوبی. خوشی. بفرماو...
هرچی بگم کم گفتم در ضمن جوجه تهران هم هست

قیمت 500 هزار تومان تخفیف هم داره

اماده فروش:09354024775مجتبی

فروخته شد

/ 0 نظر / 32 بازدید